S T O P ...  - .... en zorg voor een gezonde en sterke basis!
 
S T O P het ongewenste....
   > Verslaving  
   > Angsten     
   > Stress
   > Contactstoornis       
 
 
H E R S T E L de balans....
    > Gezondheid
    > Geluk
    > Succes
 
 
M A A K een afspraak
    > Kosteloos kennismaken
 
A A N P A K
   > Obv gespreks- & hypnotherapie
   > Aantal benodigde consulten afhankelijk van de wens
   > Minimaal 2 consulten nodig om iets te bereiken
   > 1e gesprek:
           - kosteloos kennismaken,
           - vaststellen wens
           - vaststellen aanpak en aantal consulten
   > 1e consult:
           - vaststellen plan van aanpak
           - oefensessie hypnose
           - thuiswerk adviezen
  > 2e consult:
           - diepgang ontwikkelen
           - basis leggen voor eerste meetbare effecten 
           - thuiswerk adviezen
  > 3e consult en verder: afhankelijk van de wens 
 
 
V O O R B E E L D E N  (aantal consulten)
Het aantal consulten is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie
 
    > Stoppen dwangmatige handelingen / verslaving:  (4 a 5)
          - roken
          - drinken
          - gokken 
    > Onder controle krijgen van angsten:   
          - voor de tandarts, ook pijnbeheersing (2)
          - examenvrees (2)
          - voor een sollicitatiegesprek (2)
          - spreken in het openbaar of presentatie geven (2)
          - zelfbeeld verbeteren, mogen zijn wie je bent (3 a 5)
          - angsttriggers
   > Stress
          - werkdruk (2 a 4)
          - negatieve levenservaring (ntb)
          - communicatiestoornis / relatiedruk ( ntb)
   > Bijsturen puberale ontwikkeling  (3 a 4)
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint